Κέντρα διαλογισμού Sri Chinmoy

Τα κέντρα  διαλογισμού του Sri Chinmoy παρέχουν τη δυνατότητα εκμάθησης της τεχνικής  του διαλογισμού. Παράλληλα, προσφέρουν μια ποικιλία αθλητικών δραστηριοτήτων καθώς και πολιτιστικών και κυρίως  μουσικών εκδηλώσεων. Προσφέρουν μια μοναδική σύγχρονη προσέγγιση  στην αυτό-ανακάλυψη εισάγοντας  το διαλογισμό και  ένα δραστήριο τρόπο ζωής στο σημερινό μας κόσμο.
Τα κέντρα του Sri Chinmoy προσφέρουν δωρεάν  σεμινάρια και μαθήματα διαλογισμού στην Ελλάδα από το 1991. Μέχρι σήμερα λειτουργεί ένα Κέντρο Διαλογισμού στην Αθήνα και  προβλέπεται η δημιουργία και άλλων  στο κοντινό μέλλον.

 Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα σεμινάρια στην πόλη σας.